DSC Gallery

Tomas Rajlich

12/12/2018 - 15/02/2019

kurátor výstavy: Martin Dostál

Mezinárodně uznávaný malíř českého původu Tomas Rajlich, představí v DSC Gallery výběr svých minimalistických prací, která posouvají estetická měřítka našeho vědomí. Výstava potrvá od 12/12 2018- 24/1 2019.

Kam až je možné dojít s přísně konceptuálním malířským přístupem k umění? Rajlichovy práce přesvědčí diváka, aby se soustředil, aby vnímal rytmy, struktury a barevné intence obrazu. Výsledkem pak může být extatický zážitek, který už bývá u současného umění vzácností.

Tomas Rajlich (*1940) prožil podstatnou část svého tvůrčího života v holandském exilu v živém kontaktu s americkou i evropskou radikální uměleckou generací, jejíž se stal přirozenou součástí. Už spoluzaložením Klubu konkretistů (s Jiřím Hilmarem, Radkem Kratinou a teoretikem Arsénem Pohribným) v roce 1967 deklaroval svůj zájem o přísné geometrické struktury, ke kterým se přirozeně proklestil od svého studia sochařsví v Laudově, Pokorného a Hladíkově ateliéru na pražské Akademii výtvarných umění. Struktura se stala Rajlichovi východiskem pro postupné rozvíjení malířské strategie, která vnímala problematiku geometrie v širších souvislostech.

„Přirozenou cestou pak umělec došel v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let k monochromatické malbě a také k seriálnímu malířskému uvažování. Vyústění této tvorby je pak v práci s monochromatickou aluminiovou folií, která ovšem stále nese vrstevnatý malířský rukopis. Tyto práce také dosvědčují jistý intelektuální nadhled, který Rajlich má nad (svým) uměním.“ vysvětluje kurátor výstavy Martin Dostál.

Rajlichovu malbu, po svém syntetizující minimalistickou strukturu, monochromatickou texturu a jemnou gestiku, můžeme vztáhnout k proklamacím jeho starších souputníků, ať už budeme uvažovat o malbě a o barvě jako soustředěném organismu v duchu Gottharda Graubnera nebo se odkážeme na reálnou estetiku Roberta Rymana. Zařazením do expozice Fundamental Painting v amsterodamském Stedelijk Museu v roce 1975 se potvrdila Rajlichova světová pozice v kontaktu s autory jako Gerhard Richter, Robert Ryman, Agnes Martin a dalšími. Tato výstava potvrdila radikální modernistické malířské pozice v kontextu vrcholícího minimal artu a exploze konceptuálních tendencí. „Po Jiřím Dokoupilovi je Tomas Rajlich druhým světově renomovaným autorem, s kterým galerie navázala spolupráci. Dílo Tomase Rajlicha je u nás známo zatím poměrně úzkému okruhu publika a sběratelů, u nichž se ovšem těší velké popularitě. I proto je nám ctí jej představit v naší galerii a zprostředkovat tak jeho dílo širší veřejnosti“ říká Petr Šec, partner galerie.

Mimo amsterodamského Stedelijk Musea Tomas Rajlich vystavoval v dalších předních světových institucích jako je např. Centre Georges Pompidou v Paříži či Gemeentemuseum v Haagu. Jeho dílo je součástí významných institucionálních (např. MoMA v NYC) i soukromých sbírek po celém světě a jako jeden z mála českých umělců také opakovaně prezentoval svoje díla na prestižním veletrhu umění Art Basel ve Švýcarsku.