DSC Gallery

Jiří Georg Dokoupil | Furniture For Fotos

19/05/2016 - 25/05/2016

Výstava Jiřího Georg Dokoupila, Furniture for Fotos, byla od samého začátku opředena tajemstvím. Sám autor ji nazval jako “fufofovou” – výstavu, ve které se druhá dimenze chtěla stát třetí.

Autor na výstavě představil svou zcela novou techniku vycházející z Duchampovy teorie, která říká, že umělecké dílo začne existovat teprve s divákem. Ten se stává součástí sochy a teprve pak může objekt něco znamenat.

Galerie DSC hostila výstavu Jiřího Gerg Dokoupila, trvající pouhé tři dny, vůbec poprvé. Ačkoliv šlo o neprodejní výstavu, každý návštěvník si z ní mohl odnést svůj malý originál přímo od umělce.