DSC Gallery

Jiří Černický | Trump kontra Godzilla

16/03/2018 - 19/04/2018

Výstava „Trump kontra Godzilla“ je koncipovaná  jako prezentace několika zdánlivě nesourodých sérií maleb, jejichž solitérní obrazy jsou mezi sebou pevně, až klouzavě provázány sítí viditelných i neviditelných vazeb ( proto „skok kobylky z destičky na cedulku“ ). Ona různorodost je způsobena snahou autora prozkoumat pomocí malby hranice nacházející se za hranicemi tohoto média. Důvodem je touha nalézat témata umožňující inovaci neočekávaných formálních podob.

Kupříkladu obrazy jedné ze sérií, evokující estetiku sci-fi, jsou na bocích obdařeny  jakýmisi asamblážovými „apendixy“ směřujícími k malbám sousedním. Naznačují tak blízkou souvislost, jako by obraz byl pouhým dílem série, stavebnice. Rovněž pak vizuální podoba dílů samotných může připomínat panel ovladače, klávesnice či joysticku působícího na své okolí.

Další ze strategií pracuje s tématem panelu navozujícího dojem možného nekonečného rozmnožení. Povrch každého z panelů je pokryt zdánlivě chaotickými, na sebe navrstvenými, prázdnými, minimalistickými destičkami, tvořícími pozadí či echo pohyblivým asamblážím. Tyto kinetické destičky jsou koncentrovanými hluky celého panelu, střetem echa pozadí. Na druhé straně ale i obrazovými nahuštěnými, energetickými jádry, vysílajícími do svého okolí, jakési pixelové vlnění (vibrace)  – rovněž přecházející i z obrazu na obraz.

A proč „Trump kontra Godzilla“? Tyto formální experimenty jsou jednoduše prosyceny obsahovými konotacemi, které někdy mají až vražedně – konkrétní vyznění, jenž má diváky nejen pobavit, ale vyvolat u nich i mrazivé vzruchy v zádech.

Jiří Černický je jedním z klíčových autorů, který se sebevědomě pohybuje na výtvarné scéně od počátku devadesátých let. Laureát Sorosovy ceny (1996) a Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998) aktuálně vede ateliér malby na VŠUP. Pracuje zejména v médiu malby, objektu, multimediální instalace, ale věnuje se také hudební tvorbě či akčnímu umění s přesahy do fotografie a literatury.