DSC Gallery

Vojtěch Míča

07/02/2018 - 24/02/2018

Používám běžné, nijak výrazné materiály, z našeho každodenního pohledu jasně zařazené. Dotýkám se jich, formuji je, vřazuji je do jiných, jasných a běžných vztahů, proporcí, příběhů, které šednou jen co je opustím. Netečné komunikátory, předměty, které čekají na dotyk, upřenější pohled, který racionální strukturou konkrétního místa, vymezeného a poznamenaného plynoucí zkušeností pronikne do neznámých struktur a rastru nepoznamenaných poučenou trojrozměnrností. Jsme stále v našem reálnu, hranice své existence nikdy nepřekročíme. Neskrývá se za tím vším každodenním zmatkem našeho života, nudou, za tím co ještě neznáme, za tím co nám nezapadá do poznaného, za tím, co nikdy nepoznáme, jasný, jednoduchý, čistý řád?

– Vojtěch Míča

Sochař Vojtěch Míča (nar. 1966 v Praze) vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství (prof. H. Demartini) (1985–1992) a monumentální tvorba (prof. A. Veselý) Jeho sochy jsou bytelné; mohutné  – např. ohromné betonové či železné rámy na obrazy, které vyvolávají dojem prvobytně industriální kultury zapomenuté třeba ve zkrocené městské zeleni.