DSC Gallery

Jakub Janovský

24/05/2017 - 16/06/2017

Jakub Janovský absolvoval Ateliér kresby Jitky Svobodové na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2011 získal ocenění 2. místo v Ceně NG 333. Je řazen k současné generaci mladých umělců pracujících s médiem kresby.

Jeho dílo je typické motivy spojenými s dětstvím, násilím a krutostí, lidskou smrtelností a zvláštním sexuálním fetišem. Obrazy působí dojmem nedořečeného, nezobrazitelného, ale o to více jsou za hranou emocionálního vnímání. Téma rodiny a úzkostného dětství uchopuje velmi stroze, přímo, někdy až nepříjemně. Všímá si temných rituálů obsažených v lidském společenství napříč všemi dobami a všemi kulturami a zobrazuje je pomocí sarkasmu, agrese i ironie.