DSC Gallery

Adam Štech

11/10/2017 - 23/10/2017

Adam Štech, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla), patří ke generaci neomoderních mladých malířů, kteří se konfrontují s historickým vývojem a jednotlivými -ismy. V roce 2004 získal Cenu ateliéru Jiřího Sopka a v roce 2011 se stal lauretém 4. Ceny kritiky za mladou malbu, předávanou Sdružením výtvarných kritiků a teoretiků.

Štech ve své tvorbě čerpá z historického odkazu klasické malby, obrazy dekonstruuje a posléze ve vlastní malbě znovu skládá, ovšem již v jiném kontextu a s posunutým významem. Výsledkem jsou šťavnatě namalované surrealistické obrazy. Jeho malba je výrazně konceptuální, ale zároveň i výrazně malířská.

Za velmi krátkou dobu se Adam Štech stal žádaným autorem, a to jak ze strany sběratelů, tak kurátorů důležitých výstav.