DSC Gallery

Milan Houser

Práce Milana Housera se těžce zařazují do obecně známých kategorií. Možná není podstatné, zda se v jeho pojetí jedná o obrazy či objekty, zda patří ke skupině formálních vyznavačů geometrické abstrakce… Důležité je, že skrze barevnou plochu otvírá prostor, umožňuje nám vnímat pohyb, intenzitu světla, blízkost stínu, nabízí prožitek uplývání času.

Milan Houser vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1993-2000), absolvoval v ateliéru monumentální tvorby u Aleše Veselého. Ve své rané tvorbě maloval i fotografoval světelné odrazy různých předmětů a jejich stíny. Vznikaly tak barevně utlumené abstraktní kompozice, které zaznamenávaly vztahy a působení předmětů reálného světa. Zabýval se i instalacemi v galerijním či exteriérovém prostředí např. instalace Koule, 2001, Prostor, 2003-2004.