DSC Gallery

Lubomír Typlt – 370° kruhu

Samoty Lubomíra Typlta

Zkušenost, již lze zažít při pozorování současného obrazu, se zdá být rok od roku vzácnější. Jako by se tato vlastnost, jež se dříve považovala za samozřejmost, zvolna vytrácela a zbylo jen několik autorů, kteří ji dokážou vyjádřit, jsou schopní se v ní pohybovat a otevřít se jí, a to i přesto, že se kromě malířství věnují také sestavování jednoduchých, ojedinělých objektů, v nichž posléze mohou dokonce nalézt inspiraci, někdy natolik zásadní, že se jí nechají ovlivnit a přenášejí ji do závěsného obrazu. U Lubomíra Typlta se dlouhodobě polarizují objekty, vytvořené ze skutečných předmětů, z nichž mnohé na sobě nesou svou minulost, vyplývající z jejich účelu, a obrazy, jež zůstávají z odstupu uskutečňovaným, promyšleným klamem. Zvolené motivy mezi sebou přecházejí, přestože odkazují k protichůdným zdrojům autorovy představivosti, z níž vyplývá, že některé objekty, dříve než vstoupily do obrazu, se staly součástí metaforizovaných skladeb, odnímajících jim jejich věcnost, a naopak jiné, co se nacházely prvotně v obrazech, z nich vystoupily a podnítily nové instalace. Každá z těchto vzájemně se ovlivňujících oblastí obývala vlastní pole uvnitř jeho mysli, dospívající pouze ve výjimečném okamžiku k bodu oboustranného rozkyvu, v němž se objekty a obrazy naráz protnuly, aby bleskově osvítily její hranice. Zážitek, poskytovaný Typltovými objekty, když kolem nich chodíme a nacházíme se v jejich blízkosti, vyjevuje tudíž odlišnou zkušenost, než jakou nabízejí jeho obrazy, avšak stejně výjimečnou.

ISBN 978-80-270-2366-0