DSC Gallery

Jiří Černický – Dolby Malba

Dolby malba je taková malba, při jejíž realizaci se autor snaží docílit dokonalého ideálního díla, plného harmonie a čistoty. Je jakýmsi vizionářem dívajícím se do budoucnosti, tvořícím něco, co by společnost mohlo pozitivně ovlivnit. Jiří Černický je jedním z klíčových autorů umělecké generace 90. let 20. století a šíří svého záběru jedním z nejvýznamnějších současných českých tvůrců. V jeho díle se už od 80. let střídá tvorba malířská a kreslířská, vytváření uměleckých artefaktů a objektů, akční umění s přesahy do fotografie či literatury.

Kniha Dolby Malba shrnuje velkou část tvorby umělce Jiřího Černického a vznikala několik let v úzké spolupráci mezi ním a grafickým designérem Markem Pistorou, ze studia Najbrt. Právě grafická úprava publikace je její výraznou složkou. Komplikovaný systém odkazů a kombinace barvotisků a textových částí dal vzniknout kompaktnímu grafickému celku. Vazbu V8, oříznutou na blok, potahuje surové plátno, které dává umělci prostor k dotvoření jednotlivých kusů na originály. Název není na hřbetu, ale je oproti standardu vytištěn na čele publikace.

Kniha byla Památníkem Národního Písemnictví oceněna jako 2. nejkrásnější kniha roku 2016 v kategorii katalog. Ocenění získala publikace především za netradiční knihařské zpracování.

ISBN 978-80-270-2265-6