DSC Gallery

Jakub Matuška aka Masker, 2017

Jakub Matuška aka Masker (1981)

#ideal #life #bath #blackorwhiteitsallright #westvseast #water #ocean #waves #upsndowns #3strikes4balls #surf #drawing #90s #graffiti #seen #nyc #mets #jetter #iloveyou #jakubmatuska #masker #onpaper #nofilter, 2017, Grafika, 258 x 86 cm, Edice 10

Málokterý umělec spojuje ve svých dílech tak protikladné momenty jako malíř a kreslíř, autor velkoformátových muralů, graffiti, trojrozměrných objektů i velkých pláten, Jakub Matuška aka „Masker“. V jeho práci se střídá komický charakter s tragickým, dramatické napětí se uvolňuje v ezoterickém přechodu k transcendenci či obecné prvky nabývají formy symbolu. A právě symbol je pro Matuškovu tvorbu příznačný a pro publikaci „Rudý Gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla“ stěžejním prvkem. Publikace obsahuje zásadní autorovu kresbu, ale i jeho poslední malířskou tvorbu. Z jeho díla lze rozpoznat snahu přemoci pomíjivost, zachytit nadčasové momentum do omezeného prostoru obrazu a propojit ho se skutečným charakterem času plynutí lidského života.

Jakub Matuška aka Masker si získal zvláštní postavení na české výtvarné scéně svým jednoznačně rozpoznatelným rukopisem, démonickou imaginací i schopností komiksové zkratky. Je stále na cestě, ačkoli ji nevnímá jako lineární proces, ale spíše schopnost čtení mnohosti a rozmanitosti, které jsou přítomny v jednom a tom samém momentě – obraze.

V případě zájmu prosím neváhejte kontaktovat DSC Gallery.